Kroatische Lyrikerin | Hrvatska pjesnikinja

Buchpromotion: Vremeto Ne, 2001

Промоција на книгата "Времето Не", 2001

Во НУБ Климент Охридски во Скопје,
02. 11. 2001


Книгата ја претставила Оливера Ќорвезироска.

Bild in Lightbox öffnen (open image in lightbox). Рецензија на Гордана Михајлова Бошњаковска